Van inspiratie naar doen!

Triocare helpt organisaties bij het formuleren, toepassen en versneld uitvoeren van een toekomstbestendige strategie voor een duurzame zorg.

Lees meer

Triocare richt zich op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onder meer de zorgsector, door advisering en begeleiding van activiteiten zoals collectieve expedities en individuele trajecten.

 

19 februari 2020

Terugblik: 4 februari Workshop Op weg naar een CO2 neutrale zorgsector

Donderdag 4 februari hebben we in opdracht van Sweco een workshop over het uitvoeren van de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg georganiseerd. Om de zorgsector te verduurzamen, zullen (zorg)organisaties zich met het ondertekenen van deze Green Deal committeren tot inzet en acties door een bijdrage te leveren aan de volgende doelen: 49% CO2 […]

Lees meer
19 november 2019

Workshop ‘Op weg naar een CO2 neutrale zorgsector’ 4 feb ’20

Triocare organiseert in opdracht van Sweco een workshop over het uitvoeren van de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg. Door het klimaatakkoord staat CO2-reductie meer dan ooit in de belangstelling. De zorgsector komt in beweging: circa 200 partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame Zorg. Door de ondertekening van de Green Deal heeft je organisatie […]

Lees meer
11 oktober 2019

Terugblik: 10 oktober Congres Duurzame Zorg

Naast een inspirerend plenair deel werd in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de aanpak  om van een sectorale naar portefeuille routekaarten te komen en hoorden we een praktijkvoorbeeld hierover. Ook kwamen zaken als circulair inkopen, de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving aan bod. Inmiddels hebben circa […]

Lees meer

Ons team

Helene van der Vloed
Bestuurder
Een bevlogen ambassadeur, zij zet zich in voor verduurzaming van Nederland waarbij positieve gezondheid, inclusie en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn.
Valentijn van Esch
Mede-bestuurder
Zet zijn zakelijke inzichten, strategisch denken en IT-expertise graag in voor de verduurzaming van de Zorg.
Willem Lageweg
Raad van Inspiratie
Het is mijn persoonlijke ambitie eraan bij te dragen dat Nederland op het gebied van MVO en duurzaamheid tot de wereldtop behoort.
Jacques van Dijken
Raad van Toezicht
Zet zijn expertise in voor maatschappelijk verantwoorde financiële oplossingen.
Annette van Waning
Raad van Toezicht
Een betrokken ambassadeur van duurzaamheid waarbij sociale vernieuwing voorop staat.
Joanca van den Bosch
Communicatie

Activeren, Begeleiden, Informeren en Delen

Ons aanbod

Inspirerende sprekers