Actueel

Voor steeds meer zorginstellingen is duurzaamheid een strategisch onderwerp en een veranderkundige opgave. Daarbij gaat duurzaamheid verder dan het klimaat. Het gaat over de continuïteit en legitimiteit van de organisatie. In het kader van een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg is het proces van leren duurzaam te handelen bij tien zorginstellingen in Nederland […]

11 maart 2020

Donderdag 4 februari hebben we in opdracht van Sweco een workshop over het uitvoeren van de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg georganiseerd. Om de zorgsector te verduurzamen, zullen (zorg)organisaties zich met het ondertekenen van deze Green Deal committeren tot inzet en acties door een bijdrage te leveren aan de volgende doelen: 49% CO2 […]

19 februari 2020

Triocare organiseert in opdracht van Sweco een workshop over het uitvoeren van de ambities uit de Green Deal Duurzame Zorg. Door het klimaatakkoord staat CO2-reductie meer dan ooit in de belangstelling. De zorgsector komt in beweging: circa 200 partijen ondertekenden de Green Deal Duurzame Zorg. Door de ondertekening van de Green Deal heeft je organisatie […]

19 november 2019

Naast een inspirerend plenair deel werd in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de aanpak  om van een sectorale naar portefeuille routekaarten te komen en hoorden we een praktijkvoorbeeld hierover. Ook kwamen zaken als circulair inkopen, de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving aan bod. Inmiddels hebben circa […]

11 oktober 2019

In deze video legt Greet Prins, voorzitter RvB Philadelphia Zorg, uit hoe zij actief bezig zijn met het verduurzamen en wat het hen oplevert. Philadelphia vindt duurzaamheid van enorm groot belang, daarom hebben zij gekozen voor ‘People, Planet and Prosperity’ om van daaruit hun beleid vorm te geven. Kijk verder om te leren hoe zij […]

15 augustus 2019