Duurzame strategie binnen het LUMC

Het afgelopen jaar heeft Triocare het LUMC begeleid bij het proces om een duurzame strategie te formuleren. Een compact proces dat professioneel werd voorbereid door de organisatie zelf.

Vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines waren betrokken bij een selectie van criteria voor een duurzame visie. Onderwerpen op sociaal, ecologisch en economisch gebied werden benoemd. Wat opviel was het grote belang op de sociale paragraaf. De mens, medewerker, patiënt in groei, in ontwikkeling en tijdens de uitdagingen van het leven bleek uiteindelijk het meest belangrijke thema voor de deelnemers.

In enkele intensieve bijeenkomsten is gewerkt aan het zoeken naar de belangrijkste drijfveren om duurzame maatregelen als onderdeel van de organisatie te maken. Bij het ophalen van datgene wat er al binnen het LUMC gebeurt aan positieve duurzame projecten, werden de aanwezigen verrast. Men wist niet dat er al mooie voorbeelden te delen waren. Een trots gevoel was het resultaat.

Uiteindelijk vatte een beeld de langdurige duurzame strategie samen:

  • Een omgeving die gezond maakt.
  • Ontwikkelen van mensen.
  • Groen handelen in kerntaken.

  

Dit zijn de hoofdthema’s van het LUMC geworden.

Proces

Het proces van het LUMC is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen de organisatie en Triocare om in een relatief korte tijd tot een langdurige duurzame strategie te komen. Naast de integrale duurzame visie zijn 3 focusgebieden geformuleerd die herkenbaar verbeeld zijn.

Het resultaat van het proces binnen het LUMC was een integrale visie, 3 focusgebieden met daarbij een resume hoe de organisatie de voornemens wil bereiken.

Hoe kom je tot een duurzame strategie?

Door een diverse groep medewerkers samen te stellen met uiteenlopende achtergronden, directeuren, hoofden van dienst, vertegenwoordigers van verschillende afdelingen bijvoorbeeld zorg,  vastgoed, facilitair, HR, cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Bestuur.

Deze groep werkt enkele sessies onder leiding van experts van Triocare intensief aan de inhoudelijke meest belangrijkste duurzame/sociale uitgangspunten en drijfveren voor de aanwezigen.

Naast samenwerking aan een gezamenlijke opdracht werkt het positief om kennis en inspiratie over de meest recente duurzame innovatie toe te voegen. Inspiratie en kennis die de aanwezigen stretcht, soms ongemakkelijk maakt maar zeker relevant is om tot een ambitie en visie te komen.

Door toe te werken naar overkoepelende thema’s  voor de duurzame strategie worden focusgebieden zichtbaar. Uiteindelijk na enkele intensieve sessies kan een concreet duurzame ambitie worden aangeboden aan de Raad van Bestuur.

Wat is het effect en wat levert het op?

Er ontstaat meer inzicht in de opgave van de organisatie. Meer bewustzijn van de impact van de organisatie op haar sociale en fysieke omgeving.

Enthousiasme en betrokkenheid van de medewerkers bij de verschillende thema’s wordt duidelijk.

Voorbeelden van duurzame acties in de organisatie worden opgehaald, men is verrast over de goede zaken die spelen een trots en positief gevoel is het effect.

Verhaallijnen worden zichtbaar voor communicatie intern en extern.

Kortom een groep van betrokken medewerkers ontstaat die ingezet kunnen en willen worden als duurzame ambassadeurs in de organisatie. Hiermee wordt het draagvlak voor verduurzaming binnen de organisatie vergroot .

Kortom het proces om te komen tot een integrale duurzame strategie levert alleen maar op! Wilt u meer weten over de werkwijze? Zend een email naar info@triocare.nl.

Deel via: