Duurzame zorg begint bij ons zelf

Ik sluit me graag aan en voel me thuis bij het team van Triocare omdat ze op een bevlogen en passievolle wijze, onder de stuwende kracht van Helene, een bijdrage wil leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en veerkrachtige samenleving, met als focus de zorg.

De zorg ligt  me na aan het hart en  ik werk met ‘gedrag’ als spil en katalysator van verandering. Bij complexe veranderingen zoek ik graag naar eenvoudige middelen om resultaat te bereiken. Duurzame zorg begint bij mezelf en voor u als lezer ook. Het begint bij onszelf!

Als we letten op onze gezondheid en aandacht schenken aan ons gedrag zorgen we van nature voor duurzame verbetering. Werken aan onze vitaliteit bevordert de kwaliteit van ons leven.

Vitaliteit wordt ruwweg voor iets meer dan helft bepaald door voeding en voor zo’n twintig procent door bewegen. Het resterende deel wordt bepaald door onze hersenen, onze gedachten, onze geest. In het laatst genoemde segment vormen zingeving, meedoen en erbij horen belangrijke pijlers c.q. onderleggers.

Kortom als ik goed voor mezelf zorg, acht sla op een goede connectie met mijn lijf en mijn geest en attent ben op de dagelijkse dingen en in verbinding sta met mijn omgeving, ben ik beter instaat om voor anderen te zorgen.

De samenleving is gebaat bij het samen vorm geven aan het leven. Helaas zien we dat het leven te vaak en teveel verwordt tot een toneel van zakelijke transacties. Een schrale afspiegeling van het rijke leven. Waarbij de strijd in het teken staat van de survival of fittest, met als trieste en ondermijnende uitkomst ‘the winner takes it all’. Een ziekmakende constellatie, waarbij het ziek zijn verwordt tot object van studie in plaats van onderdeel van het leven. Geld het hoogste doel is in plaats van een reuze handig ruilmiddel. Alsof het leven bestaat uit mensen die geld in het laatje brengen en mensen die er geld uithalen. Dit type van samenleven vraagt om een koerswijziging, de kosten en baten van het samenleven vragen om een ‘gezonde’ verdeling. Een goede balans tussen de publieke en private zaak kent een uitkomst die ons allen in staat stelt om mee te doe en er bij te horen. Een individu is tegelijk zoveel meer: kind, student, ouder, werkende, inwoner, bewoner, consument, producent, vrijwilliger, deelnemer, belanghebbende, zaakwaarnemer, vertegenwoordiger, etc. Samenleven vraagt om sociale hygiëne, flexibiliteit van geest, incasseringsvermogen, geven en nemen, begrip en empathie, steun, vertrouwen en vanzelf ook om rechten en plichten.

Als we het jachtige complexe leven van nu terug brengen naar de essentie van het leven, het proberen te vatten in de volgende woorden: ‘het leveren van een unieke bijdrage van ieder individu aan de samenleving’, ontwaakt een eenvoudige levensstijl, zorg goed voor jezelf, wees goed voor de ander en de omgeving. Samen zijn we zuinig op onze natuurlijk bronnen, gaan we verstandig om met voeding en energie. Vanuit een perspectief van positieve gezondheid bouwen we aan een duurzame samenleving, zorgen voor zinvolle dagbesteding en stellen iedereen is staat om een bijdrage te leveren.

Ik leef, probeer te leven, vanuit ‘mijn GRAAL’: geef respons – aandacht – attentiewaarde – liefde, omdat ik geloof in de kracht van kwetsbaarheid.

Als we met z’n allen meer de kwetsbaarheid van het leven omarmen vormen we samen een krachtiger geheel, met duurzame zorg als een logische resultante. Kwetsbaarheid gaat niet vanzelf, het is niet makkelijk, het is niet de weg van de minste weerstand. In tegendeel; het is keihard werken en het vraagt om inzet en compassie. Samen werken aan Triocare.

 

 

 

 

 

 

 

Deel via: