Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1276

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1313

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1317

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1345

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3536

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3543

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 3556

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/triocare/domains/triocare.nl/private_html/wp-content/plugins/ankyler/ankyler-widget.php on line 30
‘Er valt zoveel te winnen door duurzame bedrijfsvoering' - Triocare

‘Er valt zoveel te winnen door duurzame bedrijfsvoering’

De toekomst voor ogen houden is makkelijker gezegd dan gedaan voor beleidsmakers in de zorg. Ze krijgen in het heden al veel voor hun kiezen. Maar nut en noodzaak van duurzame en toekomstbestendige zorg is onmiskenbaar, meent Triocare-bestuurder Helene van der Vloed. “Je kunt beter nu voorsorteren dan straks te worden verrast.”

Ruim een jaar is Van der Vloed met Stichting Triocare nu bezig om zorgorganisaties te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De vrouw die in 2016 door Trouw als nummer 18 in de ‘Duurzame 100’ werd geplaatst, loopt nog altijd over van ambitie en vertelt het ene na het andere goede voorbeeld uit de praktijk. “Wat te denken van het materialenpaspoort waarmee een ziekenhuis werkt. De aanwezigheid van hoogwaardige materialen als koper is voor de bank aanleiding om een lager risicoprofiel te hanteren voor dit ziekenhuis. De accountant neemt op zijn beurt de waarde op in de jaarrekening. Kijk, als dat gebeurt, heeft het ziekenhuis een goede businesscase.”

Van der Vloed haalt een andere organisatie aan die momenteel een waardekaart zorgvastgoed ontwikkelt. “Daarmee gaan ze nooit onder de vastgestelde duurzaamheidsgrens, maar ook niet erboven zonder dat het naar de raad van bestuur gaat. Ertussen zit veel ruimte om duurzame slagen te maken. Er valt zoveel te winnen en van elkaar te leren qua bedrijfsvoering.”

 

Inhaalslag

Duurzame vooruitgang boeken is volgens Van der Vloed niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. “Wetgeving uit Europa, bijvoorbeeld als het gaat om circulair bouwen of afval, komt sneller dan menigeen denkt. Je kunt beter nu voorsorteren dan straks te worden verrast.” De zorg zou zich wat dat betreft moeten aansluiten bij innovaties in het bedrijfsleven, vindt Van der Vloed. “De zorg is zich er minder van bewust dat ze vervuilt, terwijl dat de zorg verantwoordelijk is voor vijf procent van de CO2-uitstoot in Nederland.” Tegelijkertijd ziet ze dat de zorg een inhaalslag maakt op het gebied van duurzaamheid. “Het MVO Netwerk Zorg heeft daar zeker aan bijgedragen en had de koplopers aan boord. Nu volgt de mainstream.”

 

Knelpunten

Knelpunten zijn er ook, erkent Van der Vloed. “Neem de decentralisatie, waardoor medewerkers zelf inkopen gaan doen en duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie uit het oog verliezen. Verder zijn de vele schijven waarlangs besluiten gaan bekend, of zijn er bestaande contracten die innovatie verhinderen.” Triocare bemerkt bovendien enige terughoudendheid omtrent activiteiten die niet aan directe zorg bijdragen. Van der Vloed: “Mensen hebben het zo druk in de zorg, dat bezig zijn met de toekomst lastig is. Het kan drie maanden duren voordat je met de juiste mensen om de tafel zit. ‘Wat levert het op?’, vraagt men dan. Nou, heel veel. Als een zorginstelling door het plaatsen van zonnepanelen de omgeving van energie kan voorzien, heb je het over meervoudige waardecreatie: voor jezelf, het milieu en mensen in de omgeving die later mogelijk van jouw diensten gebruik willen maken.”

Het ambitieniveau van een organisatie is evenwel nog erg afhankelijk van de persoonlijke betrokkenheid van een bestuurder. “Daarom adviseren wij ook altijd om duurzaamheidsdoelstellingen te borgen in de strategie en MVO op te nemen in het profiel van nieuwe bestuurders”, aldus Van der Vloed. Ze toont zich dan ook opgetogen dat het ministerie van

VWS Cathy van Beek, tot vorig jaar bestuurder bij Radboudumc, recent heeft aangesteld als kwartiermaker duurzame zorg. “Een goed signaal”, aldus Van der Vloed. “De overheid moet positieve prikkels ontwikkelen voor zorgorganisaties die bezig zijn met duurzaamheid.”

 

Werken aan oplossingen

Zorgorganisaties en systeemspelers als banken en verzekeraars hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, vindt Van der Vloed. “Nog te vaak werken ze langs elkaar heen.” Als voorbeeld noemt de Triocare-bestuurder een discussie tussen een bank en een ziekenhuis die financiering wilde voor duurzame investeringen. “De bank zegt dat niet bouwen het meest duurzaam is, de realiteit van het ziekenhuis is dat er een traject van zeven jaar aan vooraf is gegaan die niet zomaar ongedaan gemaakt kan worden. Beiden hebben gelijk, maar men denkt vanuit eigen perceptie in plaats van samen aan oplossingen te werken. Triocare brengt mensen bij elkaar en voegt kennis en ambitie toe.”

Een podium waarop dat onder meer gebeurt, is het Congres Gezonde Zorg 3.0 (zie kader). Een van de thema’s is duurzame inzetbaarheid. “In de zorg is het overgrote deel van de medewerkers vrouw, maar ook boven de 45 jaar. Ze hebben kinderen die puberen of studeren, krijgen soms zelf lichamelijke klachten en zijn vaak ook mantelzorger. Het gevolg is veel uitval.” Ook op dit gebied ziet Van der Vloed in de zorg veel goede voorbeelden. “Zoals een assertiviteitstraining om keuzes te maken en ‘nee’ te durven zeggen. Of een uitgebreid vitaliteitsprogramma met veel workshops, waar ziekenhuismedewerkers én hun familie aan mee mogen doen en naar uitkijken.”

 

Veel meer mogelijkheden

Het past in een andere denkwijze rond gezondheidszorg, met meer aandacht voor preventie en een positieve benadering. Van der Vloed: “Waar het businessmodel nu gebaseerd is op ziekte, zou de zorg betaald moeten worden op basis van gezondheid en de professionele interventies die daartoe worden verricht.” Het valt haar op dat onder meer huisartsen een dergelijke aanpak in toenemende mate hanteren. “Velen van hen zijn bezig met positieve gezondheid, zoals geïntroduceerd door Machteld Huber van het Institute for Positive Health. Daarin zie ik wel een verschil ten opzichte van enkele jaren geleden. Er zijn gewoon veel meer mogelijkheden om mensen te helpen dan alleen te bespreken wat iemand mankeert en of daarvoor een doorverwijzing nodig is. Goede samenwerking tussen zorgorganisaties in de regio is daarbij van groot belang. In Oss is er een soort buurtcentrum met allerlei zorgaanbieders, ook in het sociaal domein, waar iemand koffie schenkt die lang werkloos was. Die man neemt nu weer deel aan de samenleving. Er zijn zo veel goede voorbeelden. Laten we dit delen met elkaar.”

 

Interview Helene van der Vloed
Tekst: Kees van Delft
Datum: 7 mei 2018

 

Congres Gezonde Zorg 3.0

Triocare organiseert op 14 juni 2018 het Congres Gezonde Zorg 3.0, bij Gooiland in Hilversum. Op dit netwerkevent staat het verduurzamen en toekomstbestendiger maken van de zorg centraal. Gerenommeerde sprekers behandelen onderwerpen als nieuwe zorgprocessen, toekomstbestendig besturen, duurzame inzetbaarheid, afval, vastgoed en duurzaam inkopen. Voor meer informatie, zie www.triocare.nl/evenementen.

Deel via: