Feestelijke start Triocare op 17 mei 2017

We kijken terug op een mooie start van Triocare. “Het voelt als een geboorte” aldus founder Helene van der Vloed. “Maar in feite zijn we al meer dan een jong geborene, verschillende individuele trajecten zijn al gestart waarbij wij zorgorganisaties bijstaan in het verduurzamen van langdurige strategie tot het doorvertalen tot op de werkvloer. We werken met inspirerende sprekers die naast de urgentie van verduurzaming ook de kansen laten zien. En met die kansen gaan wij aan het werk. Ophalen wat er al in de organisatie gebeurt en kijken naar dilemma’s. Wat moet je ombuigen, veranderen of misschien loslaten om je organisatie voor te sorteren voor de toekomst?

Nu Triocare officieel is en het wereldkundig is, kunnen we opschalen en ons positioneren in het maatschappelijk debat. Want dat is voor ons van belang naast organisatie-ontwikkeling en werken met interne en externe stakeholders is het voor ons belangrijk maatschappelijk actuele onderwerpen te agenderen. Zoals bijvoorbeeld  het debat over de consequenties voor de financiële positie van zorgorganisaties als zij een grondstoffenpaspoort laten maken. Het was een zeer interessant debat, met dank aan Annette van Waning (Raad van Toezicht Triocare), Thomas Rau (Turntoo), Pablo van den Bosch (Madaster) , Lars van der Meulen (VolkerWessels), Folkert Brouwers (Nij Smellinghe) en Sytse Duiverman (KPMG).

U kunt hier het persbericht downloaden.

 

Deel via: