Rabobank investeert 400 miljoen in verduurzaming van zorgvastgoed

De investeringsbehoefte aan verduurzaming in het zorgvastgoed in Nederland, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw, wordt berekend op ruim twee miljard euro. Rabobank wil dat dat geld snel wordt ingezet. Op basis van het marktaandeel, de bank financiert ongeveer 25 procent van het zorgvastgoed in Nederland, en op basis van een schatting wat er nodig is in haar vastgoedportefeuille maakte de Rabobank haar eigen berekening.

Het geld wordt ingezet voor maatregelen op het gebied van energiegebruik, zoals isolatie, deursluizen of led-verlichting, circulair bouwen, energie uit hernieuwbare bronnen (water, wind, zon, aardwarmte) en het bevorderen van een goed leef- en werkklimaat, zoals gezonde binnenlucht en voldoende geluidsisolatie. Dat verbetert de gebruikskwaliteit van zorggebouwen en bevordert hergebruik bij leegstand. Daardoor kan de waarde van investeringen in zorgvastgoed langer op peil blijven of zelfs verhogen. De Rabobank verwacht dat de waarde van gebouwen die niet verduurzaamd worden, binnen vijf tot tien jaar is geminimaliseerd. Voor meer informatie zie Rabobank.

Deel via: