Reünie gevoel bij Expeditie genoten

Op 8 mei 2019 organiseerde Triocare  een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle organisaties die betrokken waren bij een Expeditie Duurzame Zorg.

Een gastvrije ontvangst bij Philadelphia Zorg te Amersfoort viel de voormalige deelnemers aan de Expeditie Duurzame Zorg ten deel. Het voelde een beetje aan als een reünie.

Nadat Francoise Johansen toelichting gaf over haar promotie onderzoek van de 1e Expeditie Duurzame Zorg was het tijd voor Machteld Huber, Institute for Positive Health om de aanwezigen mee te nemen in de ontwikkeling van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Aansluitend werd door Arjen van Klink, lector next strategy Hogeschool Rotterdam en Jacqueline Scheidsbach, directeur Impact Center Erasmus het voornemen 2 onderzoeken te starten toegelicht.

Hoe staat het nu met de duurzaamheidsambities? Zijn voornemens doorgevoerd? Zijn er strategische keuzes gemaakt? Deze en meer vragen staan centraal in het binnenkort op te starten onderzoek door de studenten bedrijfskunde en de lector next strategy van de Hogeschool Rotterdam.

Voor het Impact Center Erasmus geldt een zeer uitdagend geformuleerd onderzoeksvoorstel namelijk om de maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid te meten. Via de Quadriple Aim methode staan 4 doelen centraal:

  • Zorgervaring van cliënten/patiënten op het gebied van kwaliteit en tevredenheid verbeteren.
  • Volksgezondheid verbeteren.
  • Kosten voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking terugbrengen.
  • Welzijn van de zorgprofessional verbeteren, duurzame inzetbaarheid te bevorderen en het vak/de branche aantrekkelijk te maken als loopbaankeuze en –perspectief.

De benadering verschaft een nieuw perspectief op de zorg dat anders is dan zorg in het huidige systeem. Het gebruik van Quadrupel Aim geeft volgens Impact Centre Erasmus een gemeenschappelijk model en daarmee taal om de beweging naar een nieuw zorgsysteem te analyseren.

De middag had als doel om de betrokkenen te consulteren en daardoor de onderzoeksvragen scherper te kunnen formuleren. De middag heeft een grote bijdrage daar aan geleverd.

De bal ligt nu bij de onderzoekers, zodra meer bekend is over de aanpak zullen wij u op de hoogte stellen.

 

Deel via: