Terugblik: 10 oktober Congres Duurzame Zorg

Naast een inspirerend plenair deel werd in themasessies ingezoomd op verschillende ontwik­kelin­gen zoals de aanpak  om van een sectorale naar portefeuille routekaarten te komen en hoorden we een praktijkvoorbeeld hierover. Ook kwamen zaken als circulair inkopen, de ketenaanpak voor het terugdringen van medicijnresten in water en de bijdrage van voeding en bouwkundige mogelijkheden voor een gezonde leefomgeving aan bod. Inmiddels hebben circa 200 organisaties ondertekend met de belofte van: 49% CO2 reductie in 2030, medicijnresten uit het afvalwater, circulaire bedrijfsvoering en een gezond makende leefomgeving en milieu.

Het was een feest om over alle duurzame initiatieven te horen en de bevlogen mensen achter deze initiatieven te ontmoeten. We zijn weer vol nieuwe energie. Ben je ook geïnspireerd om aan de slag te gaan? Kom dan naar 1 van onze workshops.

Deel via: