Uitreiking Cruquius Penning 2019 aan Koos van den Berg en Chad Frischmann over Drawdown

Uit handen van de burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer ontving Koos van den Berg 30 januari jl. de Cruquius Penning 2019. De Cruquius penning wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet voor duurzaamheid en de circulaire samenleving. Koos van der Berg ontving de penning in verband met zijn werk in de Urgenda-zaak, waarin zowel de rechtbank als het hof oordeelden dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de emissie van broeikasgassen terug te dringen.

Naast deze feestelijke uitreiking sprak Chad Frischmann over het door Maurits Groen vertaalde boek Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren. Het was een feest om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en het stimuleerde Triocare betrokkenen nog meer om visie om te zetten in actie! Voor diegene die de uitreiking van de prijs en de toespraak van Koos van den Berg willen zien, kijk naar deze film: https://www.youtube.com/watch?v=G8kXIhMma8Y

Deel via: