Urgenda presenteert 40puntenplan aan kabinet

Maandag 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag, is door ruim 700 organisaties en Urgenda het 40puntenplan gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet. Het Plan bevat 40 maatregelen die gezamenlijk goed zijn voor een reductie van 10 tot 15Mton CO2-eq. Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,  en Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvingen het totale pakket aan CO2-reducerende maatregelen uit handen van Marjan Minnesma, directeur Urgenda. Lees hier het verslag.

Triocare heeft in samenwerking met Urgenda en Madaster voorafgaand een korte informatiesessie gegeven aan organisaties uit en voor de zorgsector. Bekijk hier de presentatie.

Deel via: