Van de rups naar vele vlinders

Veel systemen lopen op dit moment vast. Je ziet dat in de energiesector, in de zorgsector en ook bij landbouw en voedsel werken de oude modellen niet meer zoals beoogd. In al deze gevallen geldt dat de maatschappelijke kosten de voordelen van die systemen steeds meer gaan overtreffen. Een ontwikkeling die zonder ingrijpende verandering – een transitie – alleen maar tot nog grotere problemen zal leiden.

Hoopgevend is dat in elk van deze sectoren nieuwe concepten laten zien dat het ook echt anders kan. De circulaire economie toont aan dat er ook zonder uitputting van grondstoffen en gebruik van fossiele energie perfecte kwaliteit geleverd kan worden. Positieve gezondheid is zowel voor patiënten als professionals en beleidsmakers in de zorg een kansrijk concept dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En in de voedselsector zijn ecosysteembenaderingen zoals regeneratieve landbouw en gebiedsgerichte bedrijfsmodellen in opkomst.

Een oude Chinese spreuk vat de actuele situatie goed samen: wat voor de rups het einde is, is een vlinder voor de rest van de wereld. Je zou kort gezegd kunnen zeggen dat veel systemen inmiddels het stadium van ‘verpopping’ hebben bereikt en dat we – met een goede zorg voor deze eindfase – mogen rekenen op veel nieuwe vlinders. Vanzelf zal die overgang echter niet gaan. Er is nog veel weerstand en onwetendheid. Veel financiële en culturele prikkels zijn nog gericht op het verlengen van ‘wat vertrouwd, maar eigenlijk fout is’. We moeten onze ogen daarvoor niet sluiten.

Belangrijk is dat we het verlangen naar de vlinders van de nieuwe tijd met de dag sterker maken. Dat kan door koplopers en vernieuwers te koesteren en alle aandacht en ruimte te geven die zij verdienen. En door de deelsystemen landbouw, voedsel, natuur, gezondheid en zorg veel sterker met elkaar te verbinden. Op een inspirerende en ambitieuze manier die vertrouwen geeft en tot navolging prikkelt. Dat is precies waar de Transitiecoalitie Voedsel in 2017 voor is opgericht.

Willem Lageweg

Kwartiermaker Transitiecoalitie Voedsel
www.transitiecoalitievoedsel.nl

Deel via: