8 mei ’19: Bijeenkomst over de resultaten van de Expeditie Duurzame Zorg

Op 8 mei organiseren wij  een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle organisaties die betrokken waren bij een Expeditie Duurzame Zorg. Het betreft niet alleen een reünie van de participanten aan de expeditie om ervaringen met elkaar te delen, maar ook een startmoment om de maatschappelijke impact te onderzoeken. De bijeenkomst is een opmaat om dit te realiseren. Naast Triocare zijn het Impact Centre Erasmus en de Hogeschool Rotterdam de initiatiefnemers in samenwerking met het Institute for Positive Health.  Met MVO Nederland/MVO Netwerk Zorg, Madaster en het Ministerie van VWS worden gesprekken gevoerd.

 

Achtergrond

In de periode van 2013-2019 participeerden 24 organisaties in een Expeditie Duurzame Zorg. Gedurende de Expeditie hebben deze koplopers ambities geformuleerd en is kennis opgedaan om daadwerkelijk tot acties over te gaan. Wij zijn erg benieuwd naar de feitelijke realisatie van de voornemens. Welke successen zijn te delen, welke lessen zijn geleerd, wat ging vanzelfsprekend, wat ging moeizaam, wat is mislukt? Hoe duurzaam zijn de ambities en resultaten gebleken? Parallel aan de 1e expeditie is Francoise Johansen gestart met haar promotie over onder andere de Expeditie bij Derk Loorbach van Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft onlangs een artikel gepubliceerd en participeert in het project. Ook dit willen we graag met jullie delen.

Deze middag is een onderdeel van een te starten project om de ervaring die de betrokkenen hebben opgedaan, om te zetten in kennis en dan nog een stapje verder te gaan. Met Impact Centre Erasmus willen we verkennen hoe maatschappelijke impact in de zorg vergroot kan worden, gebaseerd op enkele pijlers uit de Expeditie Duurzame Zorg met een focus op Positieve Gezondheid. Van purpose naar impact.

Vanuit het lectoraat ‘Next Strategy’ is Hogeschool Rotterdam geïnteresseerd in de doorwerking van de expeditie in de strategie van de betrokken organisaties: leidt de werkwijze van de expeditie tot meer veranderkracht dan klassiek strategisch management?

Deelnemende organisaties nodigen we uit om hun ambities, ontwikkelpad, successen en briljante mislukkingen te laten onderzoeken en te beschrijven. De weergave hiervan wordt samen met wetenschappelijke inzichten en reflecties vastgelegd.

Vervolgens organiseren wij een landelijke bijeenkomst om de opbrengst te delen met een breder publiek en verder wetenschappelijk praktijkonderzoek te initiëren naar impact in de zorg.

Locatie bijeenkomst 8 mei 2019:

Stichting Philadelphia Zorg
Wijersstraat 1
3811 MZ  Amersfoort

Bent u werkzaam bij één van de deelnemende organisaties, óf was u daar werkzaam tijdens de expeditie en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar info@triocare.nl.

Deel via: