Evenementen

Wereldwijd wordt een cocktail van medicijnen en multi-resistente bacteriën van humane en veterinaire oorsprong in (drink-)water, bodem, voedsel en lucht aangetroffen. De zorgsector zoekt naar antwoorden op deze maatschappelijke uitdaging. In een onlangs gepubliceerd onderzoek wordt zelfs een relatie gelegd tussen medicijnen in lage concentraties in drinkwater e.d. en autisme bij de mens. Voor meer informatie […]


In samenwerking met de Provincie Fryslan organiseerden wij een bijeenkomst met Thomas Rau, Turntoo. Thomas sprak over een aarde met limited editions, over losgoed in plaats van vastgoed, over het materialenpaspoort voor de zorg en over opschrijven in plaats van afschrijven.


Wanneer gaan (zorg)partijen echt ‘doen’? Samen discussiëren over mogelijkheden geeft nieuwe energie om actief verder te werken aan een lagere footprint voor de zorg.


Startbijeenkomst Triocare op 17 mei 2017.