Evenementen

Helene van der Vloed, directeur van Triocare, leerde de deelnemers dat de zorgsector een ideaal doelwit is om groots in te zetten op duurzaamheid. Er wordt jaarlijks namelijk voor meer dan 20 miljard euro aan spullen en diensten ingekocht en de zorg veroorzaakt circa 25% van de totale CO2-uitstoot. Door middel van energiebesparing, minder afval […]


In Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 zijn de eerste klimaatacties in gang gezet. Maar dat alleen is niet genoeg. Het […]


Wereldwijd wordt een cocktail van medicijnen en multi-resistente bacteriën van humane en veterinaire oorsprong in (drink-)water, bodem, voedsel en lucht aangetroffen. De zorgsector zoekt naar antwoorden op deze maatschappelijke uitdaging. In een onlangs gepubliceerd onderzoek wordt zelfs een relatie gelegd tussen medicijnen in lage concentraties in drinkwater e.d. en autisme bij de mens. Voor meer informatie […]


In samenwerking met de Provincie Fryslan organiseerden wij een bijeenkomst met Thomas Rau, Turntoo. Thomas sprak over een aarde met limited editions, over losgoed in plaats van vastgoed, over het materialenpaspoort voor de zorg en over opschrijven in plaats van afschrijven.


Wanneer gaan (zorg)partijen echt ‘doen’? Samen discussiëren over mogelijkheden geeft nieuwe energie om actief verder te werken aan een lagere footprint voor de zorg.