Over ons

Triocare richt zich op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van onder meer de zorgsector, door advisering en begeleiding van activiteiten zoals collectieve expedities en individuele trajecten.

Het doel van Stichting Triocare is te komen tot een innovatieve duurzame veerkrachtige samenleving waarbij circulaire economie, inclusie en betekenisvol leven, leidende principes zijn. Onze kennis en betrokkenheid zetten wij met enthousiasme in.

Triocare wil dit bereiken door:

  • ontwikkelingstrajecten te organiseren
  • expedities te faciliteren voor organisaties en hun stakeholders
  • te adviseren, te inspireren en te begeleiden
  • communicatiemiddelen breed in te zetten

Hoe laat u uw organisatie meedoen in originele processen waarbij interne en externe stakeholders betrokken worden om te komen tot een strategie voor uw organisatie?

Triocare werkt samen met experts die innovatieve werkwijzen ontwikkelen om samen met u antwoord te vinden op de gestelde vraag.

   

Maak kennis alle experts.