Projecten

Wat is een stakeholderdialoog en vooral wat levert het op? Door in gesprek te gaan met uw toeleveranciers creëert u een breed gedragen beleid en gedeelde duurzaamheidsambitie. Ervaring leert dat toeleveranciers  meer voor zorginstellingen kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid/toekomstbestendigheid dan op het eerste gezicht gedacht. De waan van de dag voorkomt dat er […]


De Expeditie-aanpak helpt organisaties om nieuwe waarden toe te voegen aan de langdurige strategie. Daarnaast helpt de aanpak om tot op de werkvloer duurzame maatregelen toe te passen.


Voor zorgorganisaties die specifieke vragen hebben, bieden wij advies op maat aan. Dit kan gaan om een interne expeditie om naast kennisverbreding en het creëren van draagvlak ook onmiddellijk over te gaan tot actie op de werkvloer. Het kan gaan om een nieuwe invulling van het zorgaanbod of een focus op verduurzaming van de bedrijfsvoering. […]


Regelmatig organiseert Triocare lezingen over maatschappelijk actuele onderwerpen. Hierbij betrekken we inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Doel: kennis en inspiratie te bieden over innovaties.


Wij bieden inspirerende lezingen en praktische workshop op maat. Triocare verbindt organisaties, zodat good practices en ervaringen gedeeld kunnen worden, hierdoor vindt er versnelling plaats. Meer weten? Neem gerust contact op.