Begeleiden: Advies op Maat

Voor zorgorganisaties die specifieke vragen hebben, bieden wij advies op maat aan. Dit kan gaan om een interne expeditie om naast kennisverbreding en het creëren van draagvlak ook onmiddellijk over te gaan tot actie op de werkvloer.

Het kan gaan om een nieuwe invulling van het zorgaanbod of een focus op verduurzaming van de bedrijfsvoering. Soms bestaat het antwoord uit een expeditie maar het kan ook gaan om een interne of externe stakeholderdialoog.

 

Deel via: