Informeren: Debatten & Inspiratie

Regelmatig organiseert Triocare debatten over maatschappelijk actuele onderwerpen. Hierbij betrekken we inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Doel: kennis en inspiratie te bieden over innovaties.

De debatten staan onder de bezielende leiding van Willem Lageweg.

Dus bent u geïnteresseerd in:

  • Positieve Gezondheid?
  • Circulaire economie ?
  • Het effect van het materialen paspoort voor uw vastgoedpositie?
  • Uw energievoorziening in de toekomst?
  • Het verduurzamen van uw mobiliteit?

Dan is het interessant u in te schrijven voor een van onze debatten of contact op te nemen voor een lezing opmaat. Het eerstvolgende debat vindt plaats op 27 juni a.s. over het effect van circulaire economie en de luchtkwaliteit.

Deel via: