Informeren: Debatten & Inspiratie

Regelmatig organiseert Triocare debatten over maatschappelijk actuele onderwerpen. Hierbij betrekken we inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland. Doel: kennis en inspiratie te bieden over innovaties.

De debatten staan onder de bezielende leiding van Willem Lageweg.

Inspiratiesessies worden gegeven in samenwerking met experts op gebied van duurzaamheid in de gezondheidszorg. Bekijk onze evenementen voor een actueel overzicht.

Dus bent u geïnteresseerd in:

  • Positieve Gezondheid?
  • Circulaire economie ?
  • Het effect van het materialen paspoort voor uw vastgoedpositie?
  • Duurzame voeding?
  • Uw energievoorziening in de toekomst?
  • Het verduurzamen van uw mobiliteit?

Dan is het interessant u in te schrijven voor een van onze debatten, inspiratiesessies of contact op te nemen voor een lezing opmaat. De eerstvolgende inspiratiesessie vindt plaats op 10 april  a.s. over duurzame voeding in de gezondheidszorg.

Deel via: