Stakeholderdialoog

Wat is een stakeholderdialoog en vooral wat levert het op?

Door in gesprek te gaan met uw toeleveranciers creëert u een breed gedragen beleid en gedeelde duurzaamheidsambitie.

Ervaring leert dat toeleveranciers  meer voor zorginstellingen kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid/toekomstbestendigheid dan op het eerste gezicht gedacht. De waan van de dag voorkomt dat er gelegenheid is om eens dieper in te gaan op ambities van zorgorganisaties en daardoor te ver van hun toeleveranciers af komen te staan.

Wat levert het nog meer op?

  1. Betrokkenheid van toeleveranciers
  2. Meer kennis en inzicht over ieders duurzaamheidsambities
  3. Transparantie en verdieping van relatie

Triocare kan dit programma faciliteren door te inventariseren, begeleiden en te presenteren. Meer weten of direct aan de slag met een stakeholderdialoog? Neem dan contact op met Helene van der Vloed of lees een voorbeeld uit de praktijk.

 

Deel via: